portada-salutcomunitaria-ed23

Salut Comunitària per a Professionals - 32ed

Inici del curs

A partir del 16 de setembre de 2024 el curs estarà vigent, fins al 22 de novembre de 2024.

Accés

Sense cost per al participant. Aquesta és una formació finançada per l’Agencia de Salut Pública de Catalunya*

Duració

40 hores

Acreditació

En tràmit

*Aquest curs, sense cost per a l'alumne, comporta una despesa de diners públics que subvenciona l'ASPCAT. Apel·lem doncs a la vostra responsabilitat en mantenir la inscripció només si preveieu que us podeu comprometre a realitzar-lo.

Presentació

Aquest curs ofereix un pla de formació per a professionals de salut, amb l’objectiu d’incorporar la perspectiva de salut comunitària en les seves competències.

Pretén generar un espai de reflexió crític, positiu i interactiu sobre què és la salut comunitària, ajudant a ampliar la mirada d’un enfocament individual i sobre la malaltia, cap a un enfocament de la persona que pertany a una xarxa social i una comunitat afectades per uns determinants socials i on es donen desigualtats socials. En el curs es parla també de com treballar en xarxa, de forma participativa i amb mirada salutogènica. I de com incorporar tots aquests elements en la tasca quotidiana en el sí dels equips de salut.

Amb les 40 hores de curs, voldríem transmetre les sinergies i la complementació entre els professionals de l’àmbit de l’Atenció Primària de Salut, amb actuacions més individuals i locals, i també de l’àmbit de la Salut Pública on les actuacions tenen un caràcter més poblacional.

La metodologia emprada és mitjançant un cas pràctic amb el suport de fotografies, vídeos, taules, documents i enllaços a recursos online, fent esment teòric dels aspectes més rellevants i punts clau a recordar al final de cada unitat.

Així, l’estructura del curs està basada en 6 sessions teòriques amb activitats interactives al llarg de cadascuna, i activitats en fòrums, amb un treball final d’aplicabilitat dels coneixements de les sessions treballades i un test final.

Contingut i durada

 1. Treballant des de la consulta però mirant el carrer (8h)
 2. L’entorn i la comunitat on vivim determinen la nostra salut (6h)
 3. Marc institucional per al desenvolupament de la salut comunitària. Intersectorialitat i participació ciutadana (4h)
 4. Com agents de salut que podem fer?. El procés comunitari 1 (6h)
 5. Com agents de salut que podem fer?. El procés comunitari 2. Evidència i planificació (6h)
 6. L’avaluació dels projectes comunitaris (6h)
 • Avaluació i acreditació (4h)

Durada: 40 hores

Objectius

Objectiu general

 • Dotar els participants en el curs de coneixements i eines que els serveixin per orientar les seves actuacions en l’àmbit dels serveis de salut cap a la Salut Comunitària


Objectius específics

Al final del curs, l’alumne serà capaç de:

 • Identificar el concepte integral de salut.
 • Fer un abordatge biopsicosocial a la consulta d’Atenció Primària.
 • Aprofundir en medicina social i els factors determinants de salut.
 • Classificar les diferents desigualtats socials en salut.
 • Identificar el funcionament de la comunitat i la participació comunitària.
 • Classificar els diferents enfocaments d’intervenció comunitària en salut (APOC; Plans de desenvolupament comunitari; Investigació-Acció-Participativa).
 • Detectar les diferents necessitats en salut.
 • Fer una promoció de salut basada en l’evidència.
 • Determinar la importància del treball interdisciplinari i en xarxa.
 • Fer estratègies institucionals per al desenvolupament de la Salut Comunitària.

Dirigit a

Metges/Medic. familiar i comunitària, Infermeres, Llevadores, Farmacèutics, Odontòlegs, Psicòlegs clinics en Ciències de la salut, Dietistes-Nutricionistes, Tècnics Grau Superior/Higienistes bucodentals i fisioterapeutes.

Places: 400

Autors i tutors

 • Gemma Amorós. Diplomada Universitària en Infermeria i Pedagoga. Coordinadora i Tutora del curs
 • Victòria Feijóo. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Coordinadora i Tutora del curs
 • Sara Tolosa. Tècnica Superior en Salut Pública a la Subdirecció General de Promoció de la Salut de la Secretaria Salut Pública del Departament de Salut. ASPCAT
 

Inscripció

Has d'identificar-te amb el teu usuari per tal de fer la inscripció. Si no disposes d'usuari pots enregistrar-te en el següent enllaç o si ja disposes de compte d'usuari, identificar-te aquí