portada-pss1

Prescripció social per a la millora del benestar emocional: fonaments per a la seva implementació a l’atenció primària - 7ed

Inici del curs

A partir del 9 d’octubre de 2024 el curs estarà obert fins el 13 de novembre de 2024

Accés

Sense cost per al participant. Aquesta és una formació finançada per l’Agencia de Salut Pública de Catalunya*

Duració

10 hores

Acreditació

En tràmit

Presentació

La prescripció social (PrS) és un mecanisme a través del qual un professional de la salut i un pacient identifiquen junts activitats de la comunitat per millorar la seva salut i el seu benestar.

Es tracta d’oferir alternatives a la medicalització dels malestars emocionals de la vida quotidiana a persones amb limitat benefici de la medicina tradicional i que perceben manca de participació social o sentiment de solitud o estan en risc d’aïllament social.

Els objectius de la PrS són la provisió d’alternatives a l’atenció primària, l’augment de participació comunitària, la reducció de l’aïllament social i la millora de la salut mental positiva així com  la qualitat de vida dels pacients.

En el marc del Programa de Prescripció Social i Salut (PSS) desenvolupat per l’equip de prevenció i promoció de la salut mental de la Subdirecció General d’Addiccions, s’ofereix una formació específica pels Centres d’Atenció Primària (CAP) que fan PrS o bé que estan interessats en dur-la a terme al seu CAP.

Aquest curs està dirigit a tots els professionals de l’atenció primària en contacte amb els i les usuàries i té per objectiu proporcionar coneixements i habilitats als professionals de l’atenció primària per a incorporar la PS en la seva pràctica diària i tenir els coneixements fonamentals per a implementar el PSS.

Programa

El temari del curs s’estructura en 4 mòduls que aborden el Programa de Prescripció Social i Salut (PSS).

 1. Conceptes bàsics i introducció la prescripció social

  • Definició, població diana i aplicacionS

  • Beneficis, elements claus del programa, evidencia i reptes

 2. Justificació del Programa de Prescripció Social i Salut (PSS)
  • Prevalença trastorns mentals, influencia dels determinants socials de la salut, importància del capital social i del benestar emocional.

 3. Justificació del Programa de Prescripció Social i Salut (PSS)
  • Fases de una PS a la consulta: Detecció, Motivació, Derivació i Seguiment/ Avaluació
  • Mòdul de PS a l’E-CAP

 4. Implementació estructurada del PSS
  • Passes d’implementació del PSS
  • Rols dels agents del grup motor
  • Consideracions

 • Qüestionari autoavaluatiu

Objectius

Objectiu general

 • La formació té per objectiu proporcionar coneixements i habilitats als professionals de l’atenció primària per a impulsar la prescripció social des de les consultes i reforçar el desplegament del programa de PSS.

Objectius específics

 • Adquirir coneixements sobre la perspectiva salutogènica i atenció holística, els determinants socials de la salut mental i el capital social.
 • Introduir l’entrevista motivacional com a eina per a la generació i acompanyament de canvis d’hàbits en els pacients de l’atenció primària.
 • Conèixer les eines disponibles per fer prescripció social des de la consulta de d’atenció primària – Mòdul de Prescripció Social de l’E-CAP, així com el seu funcionament.
 • Conèixer com implementar el PSS al territori i habilitats pràctiques per a la implementació del programa PSS.
 • Conèixer eines i tècniques del mapeig d’actius de la salut, formació d’equip, implementació i avaluació d’un programa de PSS.
 • Creació d’un espai d’intercanvi d’experiències i consultes tutoritzat per professionals d’atenció primària amb àmplia experiència en PrS.

Docents i autors

Tutoria:

 • Jessica Rafael. Infermera i antropòloga social. Institut Català de la Salut.
 • Sara Freixedes. Metgessa de Família. Institut Català de la Salut.


Autores:

 • Cristina Casajuana Kögel. Tècnica superior de salut pública. Subdirecció General d’Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques. Agència de Salut Pública de Catalunya.
 • Lídia Segura García. Subdirecció General d’Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques. Agència de Salut Pública de Catalunya.

Inscripció

Has d'identificar-te amb el teu usuari per tal de fer la inscripció. Si no disposes d'usuari pots enregistrar-te en el següent enllaç o si ja disposes de compte d'usuari, identificar-te aquí